Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (dalej Spółka), ul. Ciepłownicza 1 05-480 Karczew, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „Zabudowa nowej instalacji oczyszczania spalin dla kotła WR-10, nr ruchowy K-3 w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Karczewie w celu spełnienia obowiązujących norm emisyjnych”.
Skip to content