Zmiana taryfy

713/2022
31 października 2022

Zmiana taryfy „Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Karczewie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.60.2022.JB z dnia 31 października 2022 r.

Skip to content